Produkt

  • Stereolitografi 3D SLA 3D-skrivare för UV Laser Additive Manufacturing Processing

    Stereolitografi 3D SLA 3D-skrivare för UV Laser Additive Manufacturing Processing

    SLA (stereolitografi) är en additiv tillverkningsprocess som fungerar genom att fokusera en UV-laser på ett kar med fotopolymerharts.Med hjälp av datorstödd tillverkning eller datorstödd design (CAM/CAD) programvara används UV-lasern för att rita en förprogrammerad design eller form på ytan av fotopolymerkaret.Fotopolymerer är känsliga för ultraviolett ljus, så hartset stelnar fotokemiskt och bildar ett enda lager av det önskade 3D-objektet.Denna process upprepas för varje lager av designen tills 3D-objektet är färdigt.
    CARMANHAAS skulle kunna erbjuda kunden att det optiska systemet huvudsakligen inkluderar snabb Galvanometer Scanner och F-THETA skanningslins, Beam expander, Mirror, etc.