Produkt

  • Handhållen lasersvetsmaskin, tillverkare av bärbar svetsmaskin

    Handhållen lasersvetsmaskin, tillverkare av bärbar svetsmaskin

    Lasersvetsning en högeffektiv precisionssvetsmetod där laserstrålen med hög energidensitet används som värmekälla.Lasersvetsning är en av de viktiga aspekterna av laserbehandlingsteknik.Laser utstrålar och värmer arbetsstyckets yta, Ytvärmen diffunderar till insidan genom värmeledning. Sedan får lasern arbetsstycket att smälta och bilda den specifika svetsbassängen genom att styra laserpulsbredden, energin, toppeffekten och repetitionsfrekvensen.På grund av dess unika fördelar har den framgångsrikt använts för exakt svetsning av mikrodelar och smådelar.